Vangsjøen Vel er på facebook: Vangsjøen Vel | Opprett ditt eget merke

ÅRSMØTE - SKJÆRTORSDAG 2018

Årsmøte i Vangsjøen Vel blir tradisjonen tro holdt Skjærtorsdag 29. mars 2018 kl 16:00 på Wenches Fjellkafé. Innkalling og årsmøtepapirer blir sendt alle medlemmer i disse dager.

KANDIDATER TIL STYRET

To av styremedlemmene er på valg, hvorav det ene ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen vil gjerne ha forslag til kandidater. Kontakt på e-post - Vangsjøen Vel

HØSTDUGNAD LØRDAG 7. OKTOBER

Som varslet tidligere, arrangerer SKOGGRUPPA i Vangsjøen Vel HØSTDUGNAD LØRDAG 7. OKTOBER fra kl 09.00 og utover dagen.
Denne gangen har vi avtalt med grunneier Kjetil Bjørklund på Buahaugen om uttak primært av gran fra Røyribekken - brua ved minnestøtten - og oppover fortrinnsvis på venstre side av vegen. De trærne som skal tas er merket med røde band.
Dette vil - til glede for alle - åpne opp et tidligere beitelandskap på Buahaugen som nå er i ferd med å gro igjen.
De som har anledning til å møte fra morgenen av, møter ved minnestøtten kl 09.00. For øvrig kan de som kan senere på dagen bare komme når de kan. De som er motorsagkyndige og har motorsag tar med den. Det er et stort behov for å dra sammen kvisten slik det ble gjort på Rabalen i fjor. Det er mulig vi får skaffet en fliskutter slik at vi kan fjerne kvisten helt.

Dugnaden i 2016 var en stor suksess, så la oss håpe å det samme i år med stort oppmøte og dugnadsånd den siste dagen i høstferien.
Det vil bli servert kaffe. De som ønsker noe å spise underveis, anbefales å ta en tur til Wenches Fjellkafé.
Spørsmål om dugnaden kan rettes til styreleder Rolf Jørn Karlsen på telefon 901 64 293, eller til Kjell Flaten på telefon 916 40 147.

FAMILIEDAG 2017

LØRDAG 12. AUGUST KL 14.00 til 17.00: Arrangement for hele familien ble holdt på Wenches Fjellkafé. Mer informasjon Årsmøter og familiedager

POSTOMBÆRING SOMMEREN 2017

Det vil bli postombæring fra 23.6.17 t.o.m. 2.9.17. Les mer under Nyheter

ÅRSMØTE I VANGSJØEN VEL 2017

Tradisjonen tro ble årsmøtet holdt skjærtorsdag - 13. april 2017 - på Wenches Fjellkafé. Det var 48 personer tilstede. Referat og dokumenter finner du Årsmøter og familiedager
.

HJERTESTARTER PÅ WENCHES FJELLKAFE

Wenche Skogen har anskaffet en hjertestarter som er plassert lett tilgjengelig på Fjellkaféen hennes. Vangsjøen Vel bidro med kr. 5.000,-. Bjørn Stendebakken, sykepleier med videreutdanning innen ambulansefag og beredskapssykepleie demonstrerte bruken av hjertestarteren og livsviktig førstehjelp som må utføres før hjertestarteren eventuelt tas i bruk. Det er også innkjøpt diverse førstehjelpsutstyr av bidragene som kom inn fra andre hyttevel, SpareBank 1 Hallingdal-Valdres, Øystre Slidre Helselag, flere bedrifter, privatpersoner og kommunen.

AKTIVITETER SOMMER 2016

Det har vært to dugnader i sommer: en lørdag 2. juli der det ble båret opp ved til bålplassen, og den andre lørdag 30. juli der delene til nytt bord med benk ble båret opp til svingen og stidele mot Rabalsmellen. Vi har kalt benken for SVINGEN. Les mer under Nyheter

STØLSHISTORIE FOR RABALEN, BUAHAUGEN OG BUKONO

Stølshistorie knyttet til stølene rundt Vangsjøen er skrevet av Ragnhild Skiaker (hovedforfatter - Buahaugen og Rabalen) og Arne Myrvang (Bukono.) Stor takk til Ragnhild Skiaker for hennes store innsats med å skrive ned historien.
Heftet er til salgs for kr. 150,- pr. eks. inkludert porto og postforsendelse. Bestilles hos Vangsjøen Vel eller Knut Borgen

POSTOMBÆRING SOMMER 2016

Det er postombæring for Vangsjøen Vel sine medlemmer fra mandag 27. juni til 31. august. Medlemmene får nærmere beskjed pr epost eller brev.

FUGLEOBSERVASJONER 1975 - 2015

Oversikten over observasjoner Rolf Jørn Karlsen har gjort i perioden fra 1975 er oppdatert. Les mer om dette under fanen Området

HVEM ER VANGSJØEN VEL?

Les nedenfor om hvem vi er, formålet vårt og litt historie.

Vangsjøen Vel er en velforening for hytte- og stølseiere i Vangsjøområdet, som i denne forbindelse dekker området rundt Vangsjøen inkludert Buahaugen og Bukono, med følgende avgrensinger: til Kolltjerna i retning Øyangen, til Midthøgde i retning Rennsenn. Se mer om området på egen side.Vellet har nå registrert 145 ordinære medlemmer og omkring 20 familiemedlemmer.

 • Formålet
 • Vangsjøen Vel har til formål å verne om stedets lokale miljø¸ og sørge for god skikk og orden. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-a-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen og andre.

  Vellet arbeider med en lang rekke saker: postombringing om sommeren, renovasjon, løypenett, rydding og skilting av stier, kontakt med vegstyrene. Vellet er høringsinstans i ulike saker i kommunen, som reguleringssaker, løypeplanforslag osv.

  Vellet tar initiativ til medlemsarrangementer med lokal kultur og historie og tar opp løpende saker av interesse for brukere av fjellområdet, slik som naturvernsaker, løypeplaner osv. Årsmøtet holdes - slik vedtektene sier - i påsken, på Skjærtorsdag, i de senere årene på Wenches Fjellkiosk.

 • Litt historie om Vellet
 • I påsken 1989 ble det dannet et interimstyre for Vangsjøen Vel som bestod av Norman S. Guldbrandsen, Jens Petter Krohn og Tor Løken. På langfredag 13. april 1990 ble vellet konstituert, og det første styret besto av Norman S. Guldbrandsen og Tor Løken (formann) fra Interimstyret, samt nyvalgte Elisabeth Heirung og Rolf Bjerke Paulssen.

  I 1991 hadde vellet 69 medlemmer og tre familiemedlemmer blant hytte- og stølseierne. Det var særlig fire saker som var av interesse i den første tiden: Brøyting av veien fram til Vangsjøen Fjellstue, inngjerding av kulturbeite, strøm og postgang.

  Postlevering, vegbrøyting, løyper og (rydding av) stier har vært gjennomgående temaer, og for å kommunisere enklere med medlemmene ble det etablert en oppslagstavle med en forslagskasse utenfor Vangsjøen Fjellstue. Den benytter vi ikke lenger, men setter oppslag på Wenches Fjellkiosk. Vi benytter epost til medlemmer, hjemmesiden og Facebook i tillegg til jevnlige informasjonsbrev til medlemmene.
  I tillegg til temaene nevnt over, og mange andre saker, ble strømsaken en viktig sak fra 1994, da ordføreren hadde tatt initiativ til å få utredet muligheten for å få ført strøm inn i vårt område, og til 1998-99 da de som ønsket å få strøm til hyttene og stølene hadde fått det.
  I 2016 er det ca 165 medlemmer/familiemedlemmer.

  FØLG MED UNDER NYHETER Der legges det inn ny informasjon!

  Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.