Vangsjøen Vel er på facebook: Vangsjøen Vel | Opprett ditt eget merke

VIL DERE HA VED?

MEDLEMMER: VIL DERE HA VED? Mye virke å få etter hugsten! Wenche Ringstad - grunneier der det på dugnaden er tatt ut skog - har bekreftet at det virket som er dratt opp til vegen (rett før fjellstua) kan Vangsjøen Vel sine medlemmer selv hente til ved. Mye fin hard og god fjellgranved og dere kan ta for dere fram til 1. juni 2019, etter det vil det bli fraktet bort.

HØSTDUGNADER - SKOGRYDDING OG LØYPERYDDING

Det var dugnad for å åpne opp landskapet 6.10.18
Etter avtale med grunneierene Wenche Ringstad og Erling Forsberg startet jobben med å åpne opp igjen landskapet på nedsiden av veien mellom Vangsjøen Fjellstue og Wenches Fjellkafé. Et tjuetalls deltagere gjorde flott innsats på denne dugnaden.

Det var også dugnader i skiløypene denne helgen:
Det var seks personer utgjorde årets løypegjeng i Mellad'n Turløyper traséen (Jägerkorpset) og noen deltok torsdag på løypedugnad med Øyangen vel. Snakk om dugnadshelg!!

ÅRETS FAMILIEDAG

Familedagen på Wenches fjellkafé lørdag 4. august ble svært vellykket.

Tema var: Gjengroing i fjellregionen og seterlandskapet spesielt. Hva er årsaken til at dette skjer og hva kan gjøres for å gjenåpne landskapet?
Ca 35 deltok og mange barnefamilier som deltok i fuglekassesnekring. Temaet gjengroing av landskapet engasjerte stort.
Wenches fjellkafé solgte grillmat og annen kioskmat samt drikke.

VANGSJØEN VEL HEDERSPRIS 2018

Hedersprisen ble i år tildelt Ragnhild Skiaker for hennes arbeid med innsamling og skriving av stølshistorie for området, samt annen formidling av kultur og historie i Vangsjøområdet, bl.a. i forbindelse med familiedager o.l.

ÅRSMØTE 2018

Årsmøtet ble tradisjonen tro holdt skjærtorsdag - 29. mars 2018, kl. 16:00 til ca 17:15 i varmestuen på Wenches fjellkafé, Buahaugkrysset. Det var til stede representanter for 31 hytter. Referat/protkoll blir sendt medlemmer av vellet.
Vellets vedtekter er oppdatert, og vil bli bli tilgjengelige på hjemmesiden: Vedtekter

POSTOMBÆRING SOMMER 2018

Til alle velmedlemmer i Vangsjøen vel: årets postombæring starter mandag 25. juni og varer til og med lørdag 1. september. Det blir samme system med "stopp" som sist. Velmedlemmene får mer informasjon i eget brev.


    ***

STØLSHISTORIE FOR RABALEN, BUAHAUGEN OG BUKONO

Stølshistorie knyttet til stølene rundt Vangsjøen er skrevet av Ragnhild Skiaker (hovedforfatter - Buahaugen og Rabalen) og Arne Myrvang (Bukono.) Stor takk til Ragnhild Skiaker for hennes store innsats med å skrive ned historien.
Heftet er til salgs for kr. 150,- pr. eks. inkludert porto og postforsendelse. Bestilles hos Vangsjøen Vel

FUGLEOBSERVASJONER 1975 - 2015

Oversikten over observasjoner Rolf Jørn Karlsen har gjort i perioden fra 1975 er oppdatert. Les mer om dette under fanen Området

HVEM ER VANGSJØEN VEL?

Les nedenfor om hvem vi er, formålet vårt og litt historie.

Vangsjøen Vel er en velforening for hytte- og stølseiere i Vangsjøområdet, som i denne forbindelse dekker området rundt Vangsjøen inkludert Buahaugen og Bukono, med følgende avgrensinger: til Kolltjerna i retning Øyangen, til Midthøgde i retning Rennsenn. Se mer om området på egen side.Vellet har nå registrert 145 ordinære medlemmer og omkring 20 familiemedlemmer.

 • Formålet
 • Vangsjøen Vel har til formål å verne om stedets lokale miljø¸ og sørge for god skikk og orden. Vellet skal ivareta medlemmenes felles interesser vis-a-vis og i samarbeid med grunneiere, kommunen og andre.

  Vellet arbeider med en lang rekke saker: postombringing om sommeren, renovasjon, løypenett, rydding og skilting av stier, kontakt med vegstyrene. Vellet er høringsinstans i ulike saker i kommunen, som reguleringssaker, løypeplanforslag osv.

  Vellet tar initiativ til medlemsarrangementer med lokal kultur og historie og tar opp løpende saker av interesse for brukere av fjellområdet, slik som naturvernsaker, løypeplaner osv. Årsmøtet holdes - slik vedtektene sier - i påsken, på Skjærtorsdag, i de senere årene på Wenches Fjellkiosk.

 • Litt historie om Vellet
 • I påsken 1989 ble det dannet et interimstyre for Vangsjøen Vel som bestod av Norman S. Guldbrandsen, Jens Petter Krohn og Tor Løken. På langfredag 13. april 1990 ble vellet konstituert, og det første styret besto av Norman S. Guldbrandsen og Tor Løken (formann) fra Interimstyret, samt nyvalgte Elisabeth Heirung og Rolf Bjerke Paulssen.

  I 1991 hadde vellet 69 medlemmer og tre familiemedlemmer blant hytte- og stølseierne. Det var særlig fire saker som var av interesse i den første tiden: Brøyting av veien fram til Vangsjøen Fjellstue, inngjerding av kulturbeite, strøm og postgang.

  Postlevering, vegbrøyting, løyper og (rydding av) stier har vært gjennomgående temaer, og for å kommunisere enklere med medlemmene ble det etablert en oppslagstavle med en forslagskasse utenfor Vangsjøen Fjellstue. Den benytter vi ikke lenger, men setter oppslag på Wenches Fjellkiosk. Vi benytter epost til medlemmer, hjemmesiden og Facebook i tillegg til jevnlige informasjonsbrev til medlemmene.
  I tillegg til temaene nevnt over, og mange andre saker, ble strømsaken en viktig sak fra 1994, da ordføreren hadde tatt initiativ til å få utredet muligheten for å få ført strøm inn i vårt område, og til 1998-99 da de som ønsket å få strøm til hyttene og stølene hadde fått det.
  I 2016 er det ca 165 medlemmer/familiemedlemmer.

  HJERTESTARTER PÅ WENCHES FJELLKAFE

  Wenche Skogen har anskaffet en hjertestarter som er plassert lett tilgjengelig på Fjellkaféen hennes. Vangsjøen Vel bidro med kr. 5.000,-. Bjørn Stendebakken, sykepleier med videreutdanning innen ambulansefag og beredskapssykepleie demonstrerte bruken av hjertestarteren og livsviktig førstehjelp som må utføres før hjertestarteren eventuelt tas i bruk. Det er også innkjøpt diverse førstehjelpsutstyr av bidragene som kom inn fra andre hyttevel, SpareBank 1 Hallingdal-Valdres, Øystre Slidre Helselag, flere bedrifter, privatpersoner og kommunen. FØLG MED UNDER NYHETER Der legges det inn ny informasjon!

  Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.