BLI MEDLEM! KONTAKT VANGSJØEN VEL!


Du kan kontakte oss her: e-post Vangsjøen Vel eller du kan kontakte kasserer Knut Borgen på tel: 414 16 615 eller på e-post Knut Borgen

Vangsjøen Vel har omkring 160 medlemmer fordelt på ordinære medlemmer og familiemedlemmer.
Årskontingent er fra 2017 for ordinære medlemmer kr. 200,- og for familiemedlemmer kr. 100,-.
Rutinemessig sendes det ut informasjon til medlemmene tre ganger pr år. Informasjon blir også lagt ut på nettsiden og noe også på Facebooksiden.

MEDLEMSLISTE:

Medlemmer får medlemsliste (kun til privat bruk og ikke til markedsføring eller lignende kommersiell bruk) ved henvendelse til post@vangsjoenvel.org


Vi tar gjerne imot ris og ros, forslag til tillegg, oppdateringer, endringer og rettelser.
Skriv gjerne en hilsen eller melding i gjesteboka!
Eller kontakt Vangsjøen Vel: e-post


Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.