BLI MEDLEM! KONTAKT VANGSJØEN VEL!


Du kan kontakte oss her: e-post Vangsjøen Vel eller du kan kontakte Cai Birger Nesset på mobil 970 98 188 eller på e-post Cai Birger Nesset

Vangsjøen Vel har omkring 160 medlemmer.

Fra 2019 blir årskontingenten kr. 400,- pr hytte/eiendom og familiemedlemsskap opphører.

Rutinemessig sendes det ut informasjon til medlemmene tre ganger pr år.
Informasjon blir også lagt ut på nettsiden og noe også på Facebooksiden.

MEDLEMSLISTE:

Medlemmer får medlemsliste (kun til privat bruk og ikke til markedsføring eller lignende kommersiell bruk) ved henvendelse til post@vangsjoenvel.org


Vi tar gjerne imot ris og ros, forslag til tillegg, oppdateringer, endringer og rettelser.
Skriv gjerne en hilsen eller melding i gjesteboka!
Eller kontakt Vangsjøen Vel: e-post


Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.