Natur

Bruk og vern av naturen

Vangsjøen Vel er opptatt av både bruk og vern av naturen, ikke minst av det flotte området i og omkring vellets område. Friluftsliv, jakt og fiske er viktige aktiviteter for mange.
Vellet har et godt samarbeid med stølseierne og ser det betydningsfulle i at det aktive stølslivet kan opprettholdes og drives også i fremtiden.
Vellet har fulgt interessert med i prosessen omkring utvidelsen av Ormtjernkampen Nasjonalpark fram til opprettelsen av Langsua Nasjonalpark som ble offisielt åpnet 3. september 2011.


Langsua Nasjonalpark Velkommen til Langsua Nasjonalpark

LANGSUA NASJONALPARK

Langsua nasjonalpark (”Ormtjernkampen – Skaget” eller Huldreheimen som den ofte kalles) var den siste store verneplanprosessen Fylkesmannen i Oppland hadde ansvaret for og er en del av nasjonalparkplanen, som skulle være ferdig i 2010. Langsua nasjonalpark ble endelig vedtatt av Kongen i statsråd 11. mars 2011.
Langsua nasjonalpark er en utvidelse av den tidligere Ormtjernkampen nasjonalpark på bare 9 kvadratkilometer - Norges minste. Den nye nasjonalparken er på ca 537 kvadratkilometer. I Langsua nasjonalpark finner du lavfjellsnatur med gamle barskoger, frodige bjørkelier, rasmarksområder og store vidder med myrer og våtmark. og bidrar til å oppfylle målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur. Du kan lese mer på sidene til Direktoratet for naturforvaltning

Her finner du mer informasjon om den delen av nasjonalparken som er nærmest til Vangsjøen Vels område:

FISKING I VALDRES

I Valdres har vi over 3000 vann og innsjøer og et utall idylliske elver og bekker. Egne fiskekort selges for mer enn 100 fiskeområder. Rundt 70 små og store vann og elver er samlet under felleskortet "Fisking i Valdres".
I Vestre og Øystre Slidre statsallmenning er det gratis stangfiske for barn og unge t.o.m. 20 år, ellers er aldersgrensen 16 år. Eldre fiskere må løse fiskekort som gjelder for området de vil fiske i. Ørret dominerer, men abbor, sik og røye finnes også.

OPPLEVELSER OG AKTIVITETER I VALDRES

Vakre, varierte Valdres strekker seg fra de frodige, vann- og skogrike dalene i sør, til Jotunheimens mektige 2000 meters topper i nord. Få regioner i Norge har et så variert tilbud av aktiviteter gjennom alle fire årstider og er hele familiens favoritt.
  • Valdres Natur- og kulturpark Opplev Valdres

    ØYSTRE SLIDRE FJELLSTYRE
    Øystre Slidre fjellstyre forvalter et område på 550 000 daa. Øystre Slidre statsallmenning (498 000 daa), og Heimdalen (52 000 daa).
    På sidene deres finner du mange nyttige opplysninger om friluftsliv, jakt og fiske.
  • Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.