NYHETER OG NYTTIGE OPPLYSNINGER

Her kommer nyheter av ulike slag. Tips oss gjerne om det er stoff dere ønsker på denne, eller andre sider av Vangsjøen Vels hjemmeside.


POSTOMBÆRING SOMMER 2017

Vangsjøen Vel har gjort avtale med Ola Harald Paulsrud om postombæring for vellets medlemmer sommeren 2017. Han starter fredag 23. juni og vil holde på til og med 2. september. Han vil levere seks dager i uken: mandag til lørdag.
Nytt i år er at han starter fra Heggenes kl. 12.00, slik at posten kommer rundt 12.30, en time tidligere enn de siste årene.
Leveringssteder på stølsveien over Rennsenn: stopp 10, stopp 12, Wenches fJellkafé, innerst på Rabalen og melkerampe på Bukono. Mao. samme som tidligere år.

DUGNADER

DET ER KOMMET NY VELBENK PÅ VEI MOT RABALSMELLEN!

Styret hadde kjøpt inn bord med benk som skulle settes opp på toppen Rabalsmellen ved panoramaskiven, men etter nærmere diskusjon med grunneier og styret har benken fått en annen plassering. Den ble satt opp der stien tar av mot Rabalsmellen, i stiskillet mot Rabalsvann. Benken forelå som byggesett og EN FLOTT DUGNADSGJENG PÅ 11 PERSONER med skikkelig dugnadsånd deltok lørdag 30. juli i jobben med å få delene båret opp og montert.

Nybenk1

Nybenk2

Nybenk3

Nybenk4

Nybenk5

Nybenk6

benken ferdig

VELLETS BÅL- OG BADEPLASS

Det var hugget mye trær for å sørge for at utsikten fra plassen vedlikeholdes. Disse var kappet opp og måtte bæres opp til bålplassen. LØRDAG 2. juli var det seks personer på dugnaden på bålplassen. Det ble båret, kappet og kløyvet ved, slik at de som besøker plassen i løpet av sommeren har ved slik at det er mulig å lage et bål for kaffekoking og kos.Vangsjøen Vel sier Tusen takk til denne dugnadsgjengen!.

badepl1

badepl2

badepl3

badepl4

VANGSJØEN VEL FEIRET 25 ÅR I 2015

Vangsjøen Vel ble stiftet 13. april 1990. Jubileet ble markert 8. august 2015 kl 12.00 på toppen av Rabalsmellen.
Avduking av FØRSTE PANORAMASKIVE i Øystre Slidre, lørdag 8.8.15 på Rabbalsmellen. Omlag 100 personer hadde funnet vegen opp til toppen og var tilstede under avdukinga. Oppslag i Avisa Valdres:
"Avduking på Rabbalsmellen


Se også forhåndsomtale i Avisa Valdres 20. juni 2015. "Sikteskive på Rabalsmellin


NYTTIGE OPPLYSNINGER

LEGE
Øyeblikkelig hjelp: Ring 113
 • Kommunelegen i Øystre Slidre har kontor i huset ved Samvirklaget på Heggenes. Åpent hverdager 0830-1500. Telefon: 61 35 29 00
 • Fagernes Legesenter, Garlivn. 20, 2900 Fagernes. Åpningstider 0800-1500. Telefon: 61 35 98 88.

  BRANN
  Øyeblikkelig hjelp: Ring 110
 • Øystre Slidre kommune har sitt eget brannvesen. Beredskapen er et samerbeid med Nord-Aurdal kommune.

  POLITI
  Øyeblikkelig hjelp: Ring 112
 • Øystre Slidre Lensmannskontor, Heggenes Handelshus, 2940 Heggenes Telefon: 61 35 20 00

  AVDUKING AV MINNEBAUTAEN VED BUAHAUGEN 13.6.2014

  På 70-årsdagen for krigshandlingene ved Buahaugen 13. juni 1944 ble det holdt høytidlig avdukning av den minnebauaten Øystre Slidre Historielag har satt opp ved brua over bekken fra Røyri til Vangsjøen. Det var over 100 personer tilstede.

  Det var en verdig minnemarkering av motstandsfolk som ble angrepet av tyskerne i området. dette er meget utførlig omtalt i heftet "Trefningene ved Buahaugen og Rabalen 13. juni 1944"

  Det var taler og kransenedleggelser ved ordfører i Øystre Slidre Kjell Berge Melbybråten og Kristian Bergsund, Valdres forsvarsforening. Leder i Vangsjøen Vel Per Koch, holdt en flott tale i anledningen og Svein Hegge spilte fanfare på lur. Med økonomisk støtte fra Vangsjøen Vel og historielaget serverte Wenche Skogen vafler og kaffe.
   «Avduking
   Foto:R.J. Karlsen

   «Avduking
   Foto: K. Weeg

   «Verdig
   Foto: K. Weeg

  WENCHES FJELLKIOSK ÅPNET AV ORDFØREREN I VINTERFERIEN

  Wenche Skogens fjellkiosk åpnet i interferien 2013! Ordfører Kjell Berge Melbybråten foretok høytidelig åpning med snorklipping og overrekelse av blomster. Leder i Vangsjøen Vel sa noen takkens ord fra hytte- og stølseiere i vellet. Ordfører foretar kioskåpning
  Foto: S. Brinchmann


  Her er det salg av vafler, kaffe, te, mineralvann, is, pølser og andre kioskvarer. Det er ferske aviser å få kjøpt!
  I vinterferien blir det satt op en lavvo, slik at folk kan få litt ly for vær og vind, samt sitte inne med en kopp kaffe o.l. Man kan også få seg et glass øl eller vin!
  NB! Det er kjørt skiløype fra hovedtraseen på myra og rett opp til kiosken! Grei atkomst fra hovedløypa.

  Kiosken ligger fint Kiosken ligger fint
  Foto: S. Brinchmann

  Kiosken vil ha åpent i påskeuka og om sommeren fra St. Hans til slutten av september, i høstferien og i helger.
  Vangsjøen Vel ønsker dette initiativet hjertelig velkommen.

  VELLETS BÅL- OG BADEPLASS, RASTEBORD M/BENKER UTPLASSERT AV VANGSJØEN VEL

  Bålplassen ligger rett ved bekken ned fra Rabalsvatnet. Du finner den ca 400 meter fra der stien krysser bekken når du kommer fra Vangsjøen Fjellstue. Her er dugnadsgjengen etter endt KJEMPEJOBB: Rolf Jørn Karlsen, Tor Løken, Oscar Andersen-Gott og Per E. Koch. Vellet takker for en formidabel innsats og dette er blitt en flott plass for små og store turgåere.
  Dugnadsgjengen
  Foto: ukjent turgåer


  Vellets benker er satt opp med løyve fra de respektive grunneiere. Vi håper svært mange vil ha glede av disse benkene. De vil nok være fine turmål for barnefamilier og andre som har ønsket seg et slikt sted å gå til. Vi håper at dere vil stelle pent med dem, holde det ryddig og fint rundt dem, slik at vi kan ha glede av dem lenge. Vellet vil også ta initiativ til beising o.a. nødvendig arbeid for å holde dem i hevd - en forutsetning for å få lov til å plassere dem ut.

  Du kan se bilde av benkene her: Rastebenker og her et kart med plassering av benkene: Kart med bålplass og rastebenker
  En dugnadsgjeng har lagd en klopp over Rabalsbekken slik at det skal bli enklere å komme over bekken til bål-/badeplassen. Takk til Oscar Andersen-Gott for bildet og til de to bestemødrene som har godkjent kloppen!
  Kloppen under arbeid
  Foto: Oscar A-G


  STIER, SYKKELRUTER OG SKILØYPER I ØYSTRE SLIDRE

  På møte i KUN, Nemnda for kultur, utvikling og næring den 16.05.2012 ble "Stig- og løypeplan for Øystre Slidre kommune 2012-2015" behandlet etter høringsrunden. Les mer under Stier og skiløyper


  Minneord ved Rolf Bjerke Paulssens bortgang

  Vangsjøen Vel mottok med sorg beskjeden om at Rolf Bjerke Paulssen gikk bort 3. juli 2010 etter en tapper kamp mot kreften. Vangsjøen Vel har mistet en av sine aller ivrigste og mest engasjerte støttespillere. Les hele minneordet her: Minneord over Rolf Bjerke Paulssen
 • Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.