Øystre Slidre Kommune

  FRA KOMMUNEN

  Om Øystre Slidre
  Øystre Slidre er ei langstrakt fjellbygd lengst nord i Valdres. Kommunen er ein av seks Valdres-kommunar og grenser mot Nord Aurdal Kommune med regionsenteret Fagernes i sør og Jotunheimen nasjonalpark i nord. Øystre Slidre dekkjer eit areal på 964 km2 og har vel 3100 innbyggjarar. Les mer på kommunens hjemmeside: Øystre Slidre Kommune.

  Informasjon til deg som er på besøk
  Her finner du diverse turistinformasjon.

  KOMMUNEDELPLAN - AREALDELEN

  Arealdelen til kommunedelplanen får betydning for vårt område. Arealdelen ble vedtatt 26.01.2017 etter å ha vært ute til 2. gangs offentlig ettersyn.
  Les mer her: Arealdelen

  STI- OG LØYPEPLAN

  Skitilbud i Øystre Slidre / Stig- og løypeplan
  Kommunen har vedtatt Stig- og løypelan for 2012 - 2015. Planen består av: plandokument, plankart for: skiløyper, hovedløyper for fottur og sykkel, friluftsområde og motorferdsel - verneomdåde/sårbare område.
  Handlingsdelen omfatter seks tiltaksområder med beskrivelse av i alt 37 tiltak.
  Skiløypekartene viser hele løypenettet i kommunen, og de enkelte løypelagene har mer lokale kart.


  Kultur og fritid.
  Klikk på lenken over så finner du oversikt over kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen.
  Natur og miljø.
  Klikk på lenken og du finner oversikt over aktiviteter og tiltak omkring natur og miljø¸ i kommunen.

  Du finner mer på hjemmesiden til Øystre Slidre Kommune

  VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON

  Valdres Kommunale Renovasjon
  VKR legger til rette for at du skal bli kvitt avfallet når du bruker fritidseiendommen / stølen din. Renovasjonstilbudet omfatter følgende:

  Fjellcontainer

  Renovasjonsavgiften for hytter og støler er beregnet ut fra det tilbudet hver enkelt abonnent har i vår region. Alle abonnenter har i tillegg til container også mulighet til å benytte seg av tilbudet på våre miljøstajoner, der alle sorterte fraksjoner er inkludert i renovasjonsavgiften og dermed gratis å levere.

  Se Åpningstidene på våre miljøstasjoner her

  Det MEGET viktig at det er bare husholdningsavfall som skal i containeren. Dette er avfall som skal samles i bæreposer og kastes inn gjennom lukene på containeren. Har du andre typer avfall, ber vi om at dette bringes til nærmeste miljøstasjon. VKR jobber for å holde våre vakre områder fri for forsøpling, og for å klare dette er vi nødt til at ALLE er med på laget.

  IKKE SETT AVFALL UTENFOR CONTAINEREN! Dette kan skade både naturen og dyr/mennesker og ikke minst VKRs renovatører.
  Er containeren full? Har du sjekket alle luker? Hvis ja: Ta kontakt med kundesenteret. Tlf: 61 36 38 66
  E-post: post@vkr.no. Vi setter pris på at du bryr deg!

  SETT ALDRI AVFALL IGJEN UTENFOR CONTAINERE!

  Hjelp oss å holde orden rundt containerene! Lever alt som ikke er husholdningsavfall på miljøstasjonene!

  Her finner du mer fra Valdres Kommunale Renovasjon med oversikt over Miljøstasjonene i kommunen, adresser og de meget "turist- og hyttevennlige" åpningstidene, eller gå direkte til dokumentene ovenfor.Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.