Stier og skiløyper


I Øystre Slidre og i Vangsjøområdet er det et godt nett av stier, både merkete og umerkete, sykkelmuligheter og skiløyper. Nedenfor finner du mer om stier, skiløyper og løypelag, og vi oppfordrer til at du tar kontakt med oss, dersom du har rettelser eller tilføyelser å bidra med.


VINTER OG TILHØRENDE AKTIVITETERMELLADN TURLØYPER (MT)


MT ble etablert i 2003. Mellad’'n Turløyper er en ideell forening uten økonomiske eller forretningsmessige formål. Mellad’'n Turløyper skal være en koordinerende forening for følgende hyttevel, lag, foreninger og interessenter, alle tilhørende i Øystre Slidre kommune.

Mellad'n Turløypers styre for 2017-2018 er valgt for ett år og består av følgende personer: Leder - Håvar Menken Luskeråsen Vel, kasserer - Åge Sandsengen, Rogne IL, medlemmer:Ingar Brotnov, Bjødnaholet Hyttevel - Bjørn Gulliksen, Midthøgde og Søndre Rennsenn Hyttevel - Jan Wollan, Rensennstølen Hyttevel - Morten Ek, Vangsjøen Vel. I tillegg har alle andre hyttevel rett til å delta med ett styremedlem ved å stille på årsmøte og bli valgt.
Les mer her: Mellad'n Turløyper

Dugnad og løyperydding: Instruks for løyperydding og hvilken strekning hver enkelt hyttevel har ansvaret for ble sendt ut. Styret i MT har inntrykk av at dette fungere godt.

NB! Det enkelte hyttevel har ansvaret for at skiløypetraséen er ryddet og klar til kjøring av skiløyper i samsvar med løyperyddingsinstruks nedenfor.
En dugnadsgruppe i Vangsjøen vel - "Jägerkorpset" rydder og kontrollerer den traséen Vangsjøen Vel har ansvaret for.

SKILØYPEKART

 • Leirin-Mellad'n på skisporet.no
 • Øystre Slidre skikart.

 • Alle løypelagene er med på www.skisporet.no Skisporet.no bidrar til løypeformidlingen med løypestatus, temperatur og vætutsikter.

  ANDRE LØYPELAG OG LØYPER

 • Leirin Skiløyper AS
  Leirin Skiløyper A/S ønsker deg velkommen til 73 km klassisk- og 73 km fristil-løyper i hjertet av Valdres.

 • Yddin og Javnlie Løypelag AB ble stiftet langfredag i påsken 2008 med hytteeier Jan Lille-Homb som leder. Yddin og Javnlie løypelag's formål er å ivareta ansvar for opparbeidelse og vedlikehold av løypetraseene i sitt område i henhold til Øystre Slidre kommunes vedtatte løypeplan.

 • Aurdal og Kruk løypelag
  Løypelaget preparerer ca 172 km skiløyper. Løypene har doble spor som legges med moderne løypemaskin. Tidlig i sesongen, eller ved spesielle snøforhold, blir løypene gjerne preparert med snøscooter.

 • Beitostølen Løypeforening har som formål å finansiere og utvikle skiløypenettet og turstiene i området rundt Beitostølen.

 • Langrenn i Valdres Informasjon om en lang rekke skiløyper i hele Valdres ligger på sidene til Valdres Kultur- og Naturpark (valdres.no).

 • LØYPEPLAN FOR ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE


  Øystre Slidre Kommune har utarbeidet en Løypeplan for Øystre Slidre. Den finner du på: Øystre Slidre Kommune - Løypeplan
  SOMMER

  Sommerlige, vakre grønne øyer i Vangsjøen
  Øyer i Vangsjøen
  Foto Elin Solvang  STI- OG LØYPEPLAN FRA ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

  På møte i KUN, Nemnda for kultur, utvikling og næring den 16.05.2012 ble "Stig- og løypeplan for Øystre Slidre kommune 2012-2015" behandlet etter høringsrunden. Bakgrunn for saken er at kommunestyret vedtok 18.12.08 "Landbruksplan for kommunen". Tiltak 2 under hovudsatsingsområdet areal er å utarbeide stig- og løypeplan for kommunen med "konfliktdempande omsyn til natur, næring og miljø". Etter vedtak i kommunedelplan for Beitostølenområdet (25.08.11) samt vernevedtak for Langsua (Kgl.Res. 11.03.11 ) var to sentrale rammevilkår på plass. Videre lå det tidsmessig til rette for å slå skiløypeplan og stigplan sammen til en sti- og løypeplan.

  Foreløpig høring stiplan
  Etter oppstartprosess med åpne møter og etablering av arbeidsgrupper for stier, sykkelstier/-ruter og ridestier ble utkast til stiplan sendt på foreløpig høring våren 2010.
  Med bakgrunn i foreløpig høringsrunde for stiplan, en rekke innspill fra lag/organisasjoner, enkeltpersoner, arbeidsmøter og befaringer er det utarbeidet et utkast til sti- og løypeplan med tilhørende plankart. Ridestier er tatt ut av planen.

  Du finner mer informasjon her: Mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside, eller ta kontakt med avdeling næring og miljø i kommunen.

  Sidene er tilrettelagt av Simen Solvang.